เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
อบต.กกสะทอน ร่วมรับคณะ พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.28อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB