เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
โครงการ Big Cleaning Day อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประเพณีบุญเดือนหกอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ขอเชิญประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIIT)อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ชอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.กกสะทอน กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ITA) 2562อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
โครงการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
พิธีมอบวุฒิบัตร "สายสัมพันธ์ บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2561อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางแบบพาราแคปซีล สายบ้านโนนป่าต้อง หมู่ที่ 5 ท่าสะอาด-บ้านวังเย็น หมู่ที่ 10 ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ยากไร้อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
อบต.กกสะทอน จัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภูลมโล อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การแสดงบนเวที และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีเด็กมาร่วมงาน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
งานเทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2561อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.กกสะทอน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
อบต.กกสะทอน ร่วมรับคณะ พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผบ.มทบ.28อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ขอเชิญร่วมการประกวดกระทงและร้านค้าย้อนยุคอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไปอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานจ้างอบต.ท่าสะอาด นาด้วง เลย
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.16s. 0.50MB