สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator


  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

1. ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.82%
ค่อนข้างพอใจ :         15.34%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

2. ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกลักษณะท่าทางของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจ :         82.10%
ค่อนข้างพอใจ :         16.05%
เฉย ๆ :         1.23%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

3. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
พอใจ :         83.75%
ค่อนข้างพอใจ :         14.69%
เฉย ๆ :         .94%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%

4. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้
พอใจ :         82.35%
ค่อนข้างพอใจ :         16.10%
เฉย ๆ :         .93%
ไม่ค่อยพอใจ :         .31%
ไม่พอใจ :         .31%
  แบบสอบถามด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 9 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

..........................

                  

 

 
                 
สภาพอากาศประเทศไทย

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ รอง มทภ.2 (1) ลงพื้นที่ตำบลกกสะทอน

อ่านต่อ..   
  กรมยุทธการทหารบก ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา กรมยุทธการทหารบก เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
อ่านต่อ..   

 
 
  

ประกาศ ใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2560   [ 10/7/2561 10:57:11 ]

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชมรมฯ   [ 13/6/2561 11:47:14 ]

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561   [ 4/1/2561 10:48:15 ]

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   [ 4/7/2560 13:21:08 ]

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมฯ ปีงประมาณ 2559   [ 3/7/2560 16:38:28 ]

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2560   [ 27/6/2560 9:40:51 ]

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   [ 9/5/2560 16:48:40 ]
     
 
 
 
 [ 15/5/2558 8:24:02 ] ช่วยเหลือผู้ประสบวิกิจภัยแล้ง
 [ 15/5/2558 8:22:26 ] ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
 [ 14/5/2558 16:21:01 ] สอบราคาจ้าง
 
 
 
 
 [ 18/11/2560 16:37:50 ] การเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของ อบต.กกสะทอน
 [ 15/5/2558 8:20:32 ] หลักการอยู่อย่างพอเพียง
 [ 15/5/2558 8:19:48 ] หลักการเศษฐกิจพอเพียง
 [ 26/4/2554 11:42:44 ] เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 552 ร่วมแสดงความคิดเห็นกับตำบลเรายอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 19-สค.-15 ตอบ 992/อ่าน 8881
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868