สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของ อบต.กกสะทอน ] 
021_1101_นักบริหารงานท้องถิ่น_ต้น-สูง.rar

ทำรายการเมื่อ: 18-พย.-17at 16:37

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 11/18/2017 4:37:50 PM ] การเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency ของ อบต.กกสะทอน
 [ 5/15/2015 8:20:32 AM ] หลักการอยู่อย่างพอเพียง
 [ 5/15/2015 8:19:48 AM ] หลักการเศษฐกิจพอเพียง
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทร:0-4203-9867แฟกซ์:0-4203-9868  Email :
info@koksathon.go.th
Copyright 2015.koksaton.go.th All rights Powered by IPN Engineer.Co.Ltd