สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ รายงานการเงิน ] 
      

     

 ปีงบประมาณ  2559


งบแสดงฐานะการเงิน 2559

 รายงานรับ -จ่าย ตุลาคม_2559. 


 
  ปีงบประมาณ  2560


 รายงานรับ - จ่ายเงิน 

      รายงานรับ - จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน.               รายงานรับ - จ่ายประจำเดือน-ธันวาคม.


      รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน-มีนาคม.                    รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน-เมษายน.

      รายงานรับ - จ่ายระจำเดือน-พฤษภาคม.               รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน-มิถุนายน.


 งบแสดงฐานะการเงิน   

 ตุลาคม_2559               พฤศจิกายน2559.       ธันวาคม2559.              
    ทำรายการเมื่อ: 20-ตค.-07at 11:31
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868