สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ วิสัยทัศน์/พันธกิจ ] 
      

 วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vission)

“ตำบลกกสะทอนน่าอยู่มุ่งสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจทุกชีวิตมีความปลอดภัย”

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:53
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868