สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ รอยเท้าไนโดเสาร์ ] 
      

รอยเท้าไดโนเสาร์ สภาพทั่วไปเป็นแก่งร่องน้ำ มีลักษณะเป็นลานหินกว้างเป็นรอยเท้าไดโนเสาร์ ประมาณ4ถึง5จุด อยู่ที่บ้านหมันขาว หมู่ 4 ต.กกสะทอน อ. ด่านซ้าย จ. เลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:26
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทร:0-4203-9867แฟกซ์:0-4203-9868  Email :
info@koksathon.go.th
Copyright 2015.koksaton.go.th All rights Powered by IPN Engineer.Co.Ltd