สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ น้ำตกหมันแดง ] 
      

น้ำตกหมันแดง ตั้งอยู่ที่ ชุมชนบ้านหมันขาว หมู่ที่ 4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก (แต่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดเลย) ซึ่งน้ำตกหมันแดง มีความสูงทั้งหมด 9 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้น มีความสูง เฉลี่ย 7 - 12 เมตร ซึ่งแต่ละชั้น มีโขดหินที่สวยงามและแตกต่างกันไป สภาพด้านข้างทั้ง 2 ด้าน เป็นป่าที่ยังคงความสมบูรณ์ตลอดแนวของน้ำตก ช่วงฤดูการท่องเที่ยวควรจะเป็นฤดูฝน ซึ่งอยู่ในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน ของทุกปี เพราะในช่วงนี้จะมีปริมาณน้ำมากเหมาะแก่การเล่นน้ำและน้ำตกจะสว ยงามมาก สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดงเดิมชื้น มีพืชพรรณที่น่าศึกษาพร้อมทั้งสัตว์ป่าที่ยังคงออกมากินน้ำ ตามน้ำตก

 

    ทำรายการเมื่อ: 16-มค.-11at 23:27
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868