สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองคลัง ] 
      ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาวดี คำยิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายปิยะศักดิ์ แถลงการณ์
นักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนายปิยะชน แก้วเบี่ยง
นางสาวอุไรวรรณ แพทย์ไชโย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-15at 09:12
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทร:0-4203-9867แฟกซ์:0-4203-9868  Email :
info@koksathon.go.th
Copyright 2015.koksaton.go.th All rights Powered by IPN Engineer.Co.Ltd