สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ กองคลัง ] 
      ผู้อำนวยการกองคลัง


นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 
นักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-15at 09:12
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868