สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ คณะผู้บริหาร ] 
      

นายนิต บุญอาจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน
นายชุม เขตรสถาน นายอุทัย ราศรีชัย
รองนายก อบต.กกสะทอน รองนายก อบต.กกสะทอน
นายสำรอง กันยาประสิทธิ์
เลขานุการนายก อบต.กกสะทอน

    ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-15at 09:16
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868