สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ แผนพัฒนาสามปี ] 
      

คำนำ ส่วนที่ 1.pdf

สารบัญ.pdf

สมุดงาน1.xlsx

ส่วนที่ 2 ก้อปจากแผนยุทธ.pdf

ส่วนที่ 2 ตารางข้อมูลถนนแผน_3ปี_ยังไม่แก้ไข.xls

ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาที่ผ่านมา_โครงการตามข้อบัญัติปี_2552_ขา .pdf

ส่วนที่ 4.doc

ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาช่วง_3__ปี.pdf

ส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการ_ยุทธศาสตร์ที่_1_โครงสร้าง_ok.xls

ส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการ_ยุทธศาสตร์ที่_2_คุณภาพชีวิตok.xl s

ส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์ที่3'4 และยุทธศาสตร์.xls

โครงการที่เบิกจ่ายป.xlsx

ความสอดคล้องกับแผนจังหวัด.xls

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-15at 09:23
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868