สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ อุทยานเทิดพระเกียรติ บ้านหมากแข้ง ] 
      

อุทยานเทิดพระเกียรติ บ้านหมากแข้ง สถานประวัติศาสตร์การสู้รบและฐานตั้งมั่นของทหารไทยที่สู้รบกับ คอมมิวนิสต์ที่มาอาศัยอยู่ในป่าทางภูหินร่องกล้า โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมารทรงได้มา
ประทับพักแรมในครั้งนั้น ยังคงสภาพสมบูรณ์ สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงภาพและเรื่องราวเป็นหลักฐานไว้ให้ชม ศึกษา

 

 

 

 

 

 


 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มิย.-15at 10:36
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทร:0-4203-9867แฟกซ์:0-4203-9868  Email :
info@koksathon.go.th
Copyright 2015.koksaton.go.th All rights Powered by IPN Engineer.Co.Ltd