สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ อบต.กกสะทอน เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมินทรอดุลยเดช บริเวณท้องสนามหลวง ] 

ทำรายการเมื่อ: 14-พย.-16at 15:02

....................................................................................................................................................................................................................

  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ รอง มทภ.2 (1) ลงพื้นที่ตำบลกกสะทอน
กรมยุทธการทหารบก ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง
นายก อบต.กกสะทอน ร่วมต้อนรับพลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด “พญาเสือโคร่งเกมส์”
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
     

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868