สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลกกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ] 


ทำรายการเมื่อ: 16-พย.-17at 19:00

....................................................................................................................................................................................................................

  

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด “พญาเสือโคร่งเกมส์”
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
พลเอกธงชัย สาระสุข ส่งมอบโครงการซ่อมแซมปรับปรุงทางผิวจราจรลาดยาง สายกกกะบาก - หมากแข้ง
พ.อ.ปิยวัชร์ จารุพันธ์ ผอ.กปศ.สนพ.ยก.ทบ. พร้อมด้วยคณะฯ ตรวจเยี่ยมอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้กำลังใจชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้บ้านน้ำหมัน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
     

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868