สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมฯ ปีงประมาณ 2559 ] 
       เอกสาร.rar
   ทำรายการเมื่อ: 03-กค.-17at 16:38

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   [ 4/7/2560 13:21:08 ]

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมฯ ปีงประมาณ 2559   [ 3/7/2560 16:38:28 ]

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2560   [ 27/6/2560 9:40:51 ]

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   [ 9/5/2560 16:48:40 ]

ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินที่ชำรุด   [ 1/3/2560 9:24:30 ]

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560   [ 10/1/2560 10:12:31 ]

อัพเดท!! ภูลมโล 01/01/60   [ 4/1/2560 16:50:11 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทร:0-4203-9867แฟกซ์:0-4203-9868  Email :
info@koksathon.go.th
Copyright 2015.koksaton.go.th All rights Powered by IPN Engineer.Co.Ltd