สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 [ ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ] 
          ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี-ประจำปี-2561.doc
   ทำรายการเมื่อ: 04-มค.-18at 10:48

ประกาศ ใช้แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2560   [ 10/7/2561 10:57:11 ]

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชมรมฯ   [ 13/6/2561 11:47:14 ]

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561   [ 4/1/2561 10:48:15 ]

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   [ 4/7/2560 13:21:08 ]

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมฯ ปีงประมาณ 2559   [ 3/7/2560 16:38:28 ]

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2560   [ 27/6/2560 9:40:51 ]

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   [ 9/5/2560 16:48:40 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์:0-4203-9867
แฟกซ์:0-4203-9868