เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ (ซอยข้าง รพ.สต.บ้านน้ำเย็น) ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ (ซอยเข้าวัดบ้านน้ำเย็น) ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ ๔ ไปบ้านหมันขาว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดเลย ประจำปี 2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินียาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผู้ป้วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลกกสะทอน เมื่อวันที่ 2 กันายนอบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประชาสัมพันธ์ โครงกาจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓อบต.กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
ลำดับที่ 41-50 | 3/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.40s. 0.50MB