เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2564 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร , ATM, และ Mobile Bangking

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2564
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร , ATM, และ Mobile Bangking
-----------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
//งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.กกสะทอน
//โทร.042039867


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี
0.02s. 0.50MB