เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

แชร์

การรับเรื่องราว ร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชนหากต้องการร้องเรียนร้องทุกข์ จากความเดือดร้อนด้านต่างๆ จากการให้บริการของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านต่างๆ แจ้งได้ที่

สายด่วน องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน โทร.0-4203-9867

สายด่วน นายก อบต. นายนิต  บุญอาจ โทร. 09-5329-7067

สายด่วน ปลัด.โทร. 09-0283-9357

จดหมายถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

291 หมู่ที่ 1 ถนนน้ำพุง – ตูบค้อ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120

โทร 0-4203-9867  โทรสาร 0-4203-9868

ส่งที่ตู้รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

เว็บไซต์ของทาง องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ที่หน้า ”  แจ้งเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ” และ ” กระดานแสดงความคิดเห็น กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB