เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด "พญาเสือโครงเกมส์" ประจำปี 2563

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด “พญาเสือโคร่งเกมส์” ประจำปี 2563 ระว่างวันที่ 23-24มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา ทำให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน รวมทั้งเป็นการป้องกันไม่ให้เยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีการแข่งขันกีฬา ได้แก่ 1.ฟุตบอล 2.ตะกร้อ 3.วอลเล่ย์บอล 4.เปตอง 5.กีฬาพื้นบ้าน การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีเยาวชนและประชาชน สมัครเข้าร่วมแข่งกันจำนวนมาก และการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทุกประการ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB