เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จังหวัดเลย ประจำปี 2563256 ก.ย. 63
การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินียาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และผู้ป้วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลกกสะทอน เมื่อวันที่ 2 กันายน212 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.25632220 ส.ค. 63
แจ้งประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.256310219 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ โครงกาจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 25632313 ส.ค. 63
แจ้งเวียนรายงานการวิเคราะห์ปัญหา ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25624318 มิ.ย. 63
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส-อบต.กกสะทอน4518 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนนโยบายต่อต้านพฤติกรรม3918 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนด้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด4218 มิ.ย. 63
สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตประจำ-ปีงบประมาณ-๒๕๖๓3816 มิ.ย. 63
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต3116 มิ.ย. 63
มาตราการให้รางวัลและลงโทษผู้กระทำความผิดทางวินัย3516 มิ.ย. 63
มาตราการให้กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน3416 มิ.ย. 63
มาตรการมีส่วนร่วม3316 มิ.ย. 63
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ3116 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันการขัดกัน3616 มิ.ย. 63
แผนการบริหารงานที่โปร่งใส3016 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการรับสินบน3116 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง3116 มิ.ย. 63
ประกาศมาตรการการใช้ดุจพินิจ3516 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB