เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อปท.-

ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกเสรรเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แชร์

องค์การบริหารบริการส่วนตำบลกกสะทอน ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเดิมวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2563กลับหน้ารวม เกี่ยวกับ อปท.-
0.02s. 0.50MB