เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจมั่นคง
ดำรงไว้ซึ่งการบริหารจัดการที่ดี มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ”

0.01s. 0.50MB