เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายนิต บุญอาจ

  นายก อบต.กกสะทอน

 • นายชุม เขตรสถาน

  รองนายก อบต.กกสะทอน

 • นายอุทัย ราศีชัย

  รองนายก อบต.กกสะทอน

 • นายสำรอง กันยาประสิทธิ์

  เลขานุการนายก อบต.กกสะทอน0.02s. 0.50MB