เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน076
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน079
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน095

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB