เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเวชยันต์ วรกิจพาณิชย์ บ้านตูบค้อ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย2111 ก.พ. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถ้า แซ่หลอ บ้านตูบค้อ หมู่ที่๑๒ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย2011 ก.พ. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานายเหย้ ศักดิ์เจริญชัยกุล บ้านตูบค้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย188 ก.พ. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยผักไห่ บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่๕ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย198 ก.พ. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔2020 ม.ค. 64
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓1420 ม.ค. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาผู้ใหญ่เหละ บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่๘ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย1015 ม.ค. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้อมยามองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย118 ม.ค. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูม้า บ้านกกจาน หมู่ที่๗ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย445 ม.ค. 64
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใต้ บ้านกกจาน หมู่ที่ ๗ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย3330 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขุดสระเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตรดงโคกควาย บ้านแก่งครก หมู่ที่ ๙ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย3528 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูหัวเข่า บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย3125 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรข้ามลำน้ำหมันโดยการวางท่อคสล. พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลัง บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ ๔ 4024 ธ.ค. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓1223 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกเป็นบางช่วงและงานวางท่อคสล. สายบ่อขยะ หมู่ 1 ไปหมู่ 5 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย3421 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการขาตั้งถังพักน้ำขนาด ๔ ถังพร้อมวางท่อ PVC บ้านแก่งครก หมู่๙ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย3518 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขาห้วยท่าเพื่อบริการประชาชนบริเวณสามแยก บ้านน้ำหมัน – หมากแข้ง – ห้วยมุ่น 3117 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูม้า บ้านกกจาน หมู่ที่๗ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย2810 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาคอม บ้านนาหว้าน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย2810 ธ.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยบ้านเก่า บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ ๒ ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย288 ธ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB