เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน

วันที่ 12 พ.ย. 61 หมวดหมู่ รายงานผลการดำเนินงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน.pdf3.87 MB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-รายงานผลการดำเนินงาน

0.02s. 0.50MB