เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน (บุคลากรภายใน อบต.กกสะทอน) กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) สำหรับการประเมิน ITA ๒๕๖๔

วันที่ 7 เม.ย. 64 หมวดหมู่โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน (บุคลากรภายใน อบต.กกสะทอน) กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) สำหรับการประเมิน ITA ๒๕๖๔

ตามช่องทาง  https://itas.nacc.go.th/ go/iit/3ykzpc

ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ – วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-

0.03s. 0.50MB