เมนูหลัก

บริการประชาชน-แบบฟอร์มติดต่อราชการ

แบบฟอร์มติดต่อราชการ

วันที่ 2 ก.พ. 61 หมวดหมู่ แบบฟอร์มติดต่อราชการ โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

เอกสารทั้งหมด 14 ชุด

313_แบบภ.บ.ท.8 ก.pdf107.14 KB
คำร้องขอกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน.pdf232.25 KB
ตัวอย่าง การขอรับรองการออกเลขที่บ้าน.pdf64.14 KB
ตัวอย่าง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร.pdf73.90 KB
ตัวอย่าง การขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน.pdf86.65 KB
ตัวอย่างการกรอก แบบภ.บ.ท.8 ก.pdf111.85 KB
ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย.pdf80.57 KB
ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องขอกู้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน.pdf234.22 KB
ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ.pdf561.33 KB
ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องทั่วไปภาษีป้าย.pdf163.08 KB
ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องทั่วไปภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf135.14 KB
ตัวอย่างการกรอกแบบภ.ร.ด.2 ง.pdf108.97 KB
ตัวอย่างการกรอกแบบภ.ร.ด9.pdf68.41 KB
แบบคำขอความอนุเคราะห์ไฟสามเหลี่ยมจราจร.pdf52.02 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-แบบฟอร์มติดต่อราชการ

0.02s. 0.50MB