เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

วันที่ 25 ส.ค. 63 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-๔-ปี-พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔.pdf637.38 KB
รายงานผลการประเมินตนเอง-SAR.pdf411.32 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.02s. 0.50MB