เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

การปรับปรุงภารกิจ

วันที่ 25 ส.ค. 63 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน

เอกสารทั้งหมด 3 ชุด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนฯ-ปี-60.pdf164.06 KB
รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาฯ-ปี-60.pdf160.36 KB
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาฯ-ปี-60.pdf105.00 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.02s. 0.50MB