เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของอำเภอด่านซ้าย ห่างจากอำเภอประมาณ 39 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ 122 กิโลเมตร พื้นที่โดยประมาณ จำนวน 300 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 187,500 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย
ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลกกสะทอน ส่วนมากเป็นภูเขา เส้นทางคมนาคมเป็นทางดินพื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ ฤดูฝนทำให้การสัญจรไปมาด้วยความลำบาก เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสภาพดินเหมาะสำหรับการทำไร่พื้นที่เป็นป่าไม้ประมาณ 24,890 ไร่

หมู่ที่ 1 บ้านน้ำหมันหมู่ที่ 7 บ้านกกจาน
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 8 บ้านห้วยมุ่น
หมู่ที่ 3 บ้านนาหว้าน้อย หมู่ที่ 9 บ้านแก่งครก
หมู่ที่ 4 บ้านหมากแข้งหมู่ที่ 10 บ้านหัวนา
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุ่น หมู่ที่ 11 บ้านหมันขาว
หมู่ที่ 6 บ้านตูบค้อหมู่ที่ 12 บ้านตูบค้อ

ลักษณะภูมิอากาศ

เนื่องจากตำบลกกสะทอนตั้งอยู่ที่สูงทำให้มีอากาศหนาวเกือบตลอดทั้งปี

ฤดูร้อน เดือน มีนาคม – พฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ย 30 องสาเซลเซียส
ฤดูหนาวเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 4.1 องศาเซลเซียส
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย สูงสุด พ.ศ. 2545
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ต่ำสุด พ.ศ. 2541

จำนวนประชากรในตำบล

เขตการปกครอง

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านน้ำหมัน439 425 864295
2บ้านน้ำเย็น 396 433 829223
3บ้านนาหว้าน้อย221 237 458132
4บ้านหมากแข้ง430 426 856469
5บ้านห้วยมุ่น265 298 563180
6บ้านตูบค้อ 353 333 686154
7บ้านกกจาน345 330 675179
8บ้านห้วยมุ่น407 363 770223
9บ้านแก่งครก175 152 327109
10บ้านหัวนา 317 333 650189
11บ้านหมันขาว294 294 588173
12บ้านตูบค้อ 409 376 785131
รวม4,051 4,000 8,0512,457

ที่มา งานทะเบียนราษฎร อำเภอด่านซ้าย
0.02s. 0.75MB