เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม

ศาสนา

การนับถือศาสนา ประชาชนในเขตตำบลกกสะทอนมีการนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 นับถือศาสนาอื่น ร้อยละ 1วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีลอยกระทง จัดขึ้นเดือนพฤศจิกายน
ประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นเดือนเมษายน
จัดงานสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ,สรงน้ำพระและจัดพิธีนางกวัก (ในตอนกลางคืน)


กีฬา นันทนาการ
สนามฟุตบอล จำนวน 9 แห่ง
สนามบาสเกตบอล จำนวน 3 แห่ง
สนามตะกร้อ จำนวน 3 แห่ง
สนามเด็กเล่น จำนวน - แห่ง


สาธารณสุข
รพ.สต. จำนวน 2 แห่ง
อสม. จำนวน 172 คน0.01s. 0.50MB